Kavak Türleri

Kara Kavak: 30 metreye kadar büyür. Nisan ayında çiçekleri açar. Tohum olgunlaşması Haziran ayında olur. İyi yetişme alanı nemli topraklardır.

Servi Kavak: Dağınık dallıdır. Piramite benzeyen taç kısımları vardır.

Ak Kavak: Yaprakların alt kısmı beyazdır. 30-40 metreye kadar büyüme gösterir. Gövdesinde parlak beyaz kabuklar vardır. Bu kabuklar uzun yıllar dayanır.

Boz Kavak: Bu kavak türü melezdir. Ak kavak ve titirek kavak melezidir. Bu sebeple boz kavak, her iki türe de benzer. 20 metreye yakın boydadır. Pürüzsüzdür.

Fırat Kavağı: 12 metreye yakın büyüme gösterirler. Boyu diğer kavaklara göre kısadır. Dalları incedir. Nehir boylarında görülmektedir.

Titrek Kavak: 25 metreye yakın büyüme gösterir. Sık dalları vardır. İlk erkek çiçekler açar ve 10 gün sonrasında dişi çiçekler açar. Dağların yüksek kısımlarında yetişirler. Bol rutubetli ormanlardır. Bu kavağın kabuk kısımları tedavi alanında kullanılır. Kabuklarından yapılan çay ateş düşürücüdür. Ağrı azaltır.